Giống lúa J02
Hỗ trợ trực tuyến
Tell: (84) 02103.970.258
Hotline: 0913.282.306
Ngọc Hưng
Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ kỹ thuật
Đỗ Hùng Mạnh
Ngọc Hưng
Thống kế truy cập
Đang Online:
0
Tổng truy cập
280430
Trang chủ > Thành viên - cố vấn


Chủ Tịch HĐQT - Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Tâm

Sinh năm: 1957             Tại:Tiên Cát - Việt Trì -  Phú Thọ

Trình độ học vấn : Kỹ sư Nông nghiệp.

Điện thoại liên hệ: 0913.282.306

Phó Chủ tịch HĐQT - Phó tổng giám đốc

Bùi Phi Hùng

Sinh năm: 1967             Tại: Phường Gia cẩm - Tp Việt Trì - T. Phú Thọ

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.

Điện thoại liên hệ: 0973.055.666.


UV HĐQT - Phó tổng giám đốc

Đỗ Hùng Mạnh

Sinh năm:         1977     Tại: Phường Thanh Miếu - TP Việt Trì - T. Phú Thọ

Trình độ học vấn: Kỹ sư Nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0913.194.928

UV HĐQT - Chuyên gia

Hoàng Ngọc Thuận

Sinh năm: 1944             Tại: Trường ĐH Nông nghiệp Hà nội.

Trình độ học vấn: P Giáo sư - Tiến sĩ Nông nghiệp.

Điện thoại liên hệ: 0913.082.483.

UV HĐQT - TP Tài chính kế toán

Tạ Thị Thơm

Sinh năm:  1973            Tại: Phường Gia Cẩm - TP Việt Trì - T.Phú Thọ

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.

Điện thoại liên hệ: 0913.194.928

Giám đốc Kinh doanh

Nguyễn Ngọc Hưng

Sinh năm:         1978                 Tại: : Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Trình độ học vấn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Điện thoại liên hệ: 0913.154.855, 0989.071.678

 

 

UV HĐQT - TP Hành chính - TC

Lưu Thị Lan

Sinh năm: 1983             Tại: Phừong Gia Cẩm - TP Việt Trì - T. Phú Thọ

Trình độ học vấn: Đại học

Điện thoại liên hệ: 0988.786.555

UV HĐQT - TP Kỹ Thuật

Đỗ Hùng Mạnh

Sinh năm:         1977     Tại: Phường Thanh Miếu - TP Việt Trì - T. Phú Thọ

Trình độ học vấn: Kỹ sư Nông nghiệp - Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 0913.194.928

Trửong Ban Kiểm soát - GĐ Trại giống CLN _ CAQ Nậu phó

Nguyễn Văn Ngũ

Sinh năm:         1964     Tại: Xã Cao Xá - H. Lâm Thao - T. Phú Thọ

Trình độ học vấn: Kỹ sư Nông nghiệp.

Điện thoại liên hệ: 0912.775.624

P Ban Kiểm soát - GĐ Xưởng CB SX Phân bón Vân cơ

Đặng Thị Thảo 

Sinh năm:         1968     Tại:  Phường Gia Cẩm - Tp Việt Trì - T. Phú Thọ

Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế.

Điện thoại liên hệ: 0913.183.348

GĐ Trung Tâm nghiên cứu chọn tạo giống Cao Xá

Hoàng Ngọc Tín

Sinh năm:                 Tại: Xã Cao Xá - Lâm Thao - Phú Thọ.

Trình độ học vấn: Kỹ sư Nông nghiệp.

Điện thoại liên hệ:

Chuyên gia

  Thị Thu Hiền

Sinh năm:                     Tại: Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Nông nghiệp.

Điện thoại liên hệ:

Chuyên gia

Nguyễn Thị Nhẫn

Sinh năm:                     Tại: Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Nông nghiệp.

Điện thoại liên hệ:

Chuyên gia

  Thanh Hải

Sinh năm:                     Tại: Đại học Nông nghiệp I Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sĩ  Nông nghiệp.

Điện thoại liên hệ:


 

 

Xem thêm